Yararlı Kaynaklar

Fotoğraf Editörlüğü Kurumu ve Gazeteler İçin Önemi

Medya Öz-denetimi Rehber Kitab

Bir Özdenetim Aracı Medya Etik Konseyi

You must be logged in to post a comment Login