Haber niçin gereklidir

Haber niçin gereklidir

Merak her insanda olan bir tür ruh halidir. Her insanda az çok merak vardır. İnsan genelde çevresinde olan biten hakkında bilgi sahibi olmak ister. Merak eder yani olan biteni. bu merakını gidermek için Tv, Radyo gibi iletişim araçlarını kullanır. Bu araçların yardımıyla çevresinde olan biten her şey hakkında bilgi sahibi olabilir. Tabii her insanın haber […]

Konya’da dilenci ve çalışan çocuk sayısında büyük artış..

Konya’da dilenci ve çalışan çocuk sayısında büyük artış..

Konya’da son iki  yılda dilencilik ve çalışan çocuk sayısının şehire gelen göçmenler  nedeniyle arttığı bildirildi. Konya’da son zamanlarda çocuk, yaşlı ve kadın dilencilerle sokaklarda bir şeyler satarak para kazanmaya çalışan çocukların sayısının arttığı görülmektedir. Bu artışın nedenini Konya’nın aldığı son göçlere bağlayan  yetkililer  bu göçlerin daha çok Doğu Anadolu bölgesi ve Suriye kaynaklı olduğunu ifade […]

Serbest Afiş Çalışması Yaptık

Serbest Afiş Çalışması Yaptık

Bu hafta, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım dersimizde, Serbest Afiş Çalışması yaptık. Bu proje kapsamında ders hocamız tarafında bize verilen grafik malzmelerini kullanarak, farklı konular üzerinde afiş çalışması yaptık. Sabah 8.30’da başladığımız çalışmalarımız  12.30’da tamamlandı.  Sınıftaki tüm arkadaşlarımızın çalışmaları haber ekinde sunulan foto galerimizde yayınlandı. Sınıf içinde her öğrencinin kendi seçtiği konu üzerinde yaptığı çalışmalar, ders […]

Haber güvenilir, inandırıcı olmalıdır

Haber güvenilir, inandırıcı olmalıdır

Haber, insanları ilgilendiren olayların medya destekli olarak aktarılmasıdır. Haber yazılarında inandırıcılık, belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma, okuyucunun farklı yorumlamasına imkân vermeyecek şekilde, açık ve anlaşılır bir dil ve üslûpla aktarılması gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekir.   Haber ilginç olmalıdır. Haber güvenilir, inandırıcı olmalıdır Haber duyulmamış olmalıdır. Haber tarafsız olmalıdır. Haberin kaynağı belli olmalıdır.   Habere haber denilebilmesi […]

Reklamcılık dünyası yeni grafikerler kazanıyor..

Reklamcılık dünyası yeni grafikerler kazanıyor..

Necmettin Erbakan Üniversitesi – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, ülkemiz reklamcılık sektörüne donanımlı elemanlar yetiştirme amacıyla başlattığı eğitim programını başarıyla sürdürüyor. Bu haftaki grafik tasarım dersimizde “afiş tasarım çalışması yaptık. Üniversitemizin Bera İş Merkezindeki bilgisayar labaratuvarında sabah 08:30 ‘da başladığımız çalışma öncesinde, Photoshop’da […]

Haber konusu ilginç olmalı

Haber konusu ilginç olmalı

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Haber metninde her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz oyunlarından uzak durulur. Metin kısa, haber dili de yalındır. Bu haber tekniği son derece katı kurallara tabidir. Haberi yazan kişinin, sahip olduğu yaratıcılık alanı sınırlıdır. “Okurlarımız için yazıyoruz, hakkında yazı yazdıklarımız için değil” görüşü hakimdir. […]

Haberleşme Serüveni

Haberleşme Serüveni

HABER eşittir TARAFSIZLIK demektir…İletişim denildiğinde bilgiyi elektriksel yollarla göndermeye, almaya, işlemeye karşılık gelir. İletişimin amacı, herhangi bir biçimdeki bilginin zaman içinde kaynak olarak adlandırılan bir noktadan, kullanıcı denilen başka bir noktaya aktarılmasıdır.Yani kısaca iletişim bilgilerin karşılıklı aktarılması diyebiliriz. Bugün telefon, radyo, televizyon gibi elektriksel iletişimin çeşitleri, günlük yaşantımızın vazgeçilmez birer parçası olmuşlardır. Elektriksel iletişimin diğer bazı önemli […]

Haber Yazısının Özellikleri

Haber Yazısının Özellikleri

Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara “haber”; bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da “haber yazısı” denir. Haber yazıları, belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktarır. Haber yazılarında inandırıcılık, belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma, […]

İletişimsizlik mümkün değildir

İletişimsizlik mümkün değildir

İletişimsizlik mümkün değildir diyoruz insanın, yaşamını sürdürebilmesi için iletişim kurması şart. Bu yüzden insanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Haberleşme nasıl gelişmiştir düşünecek olursak; ilk insanlardan günümüze haberleşme dumandan, davuldan, kuştan, atlı postalardan, motorlu postalardan; günlük gazetelere, sesli radyo haberlerine, görüntülü televizyon haberlerine, bilgisayar ağlarına uzanan bir gelişme göstermiştir. Belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları merakı giderecek […]

Haber güncel , nesnel ve gerçeğe uygun olmalı

Haber güncel , nesnel ve gerçeğe uygun olmalı

Toplumda veya tabiatta meydana gelen olayların durum ve görünümle ilgili bilgilerin duyurulmasına haber denir. Haber güncel , nesnel ve gerçeğe uygun tarafsız bir şekilde belgelere dayandırılarak ve yorum yapılmadan açık, anlaşılır bir üslupla 5N 1K kuralına uygun bir şekilde yazılmalıdır.   Share Tweet Follow @halkreklam

1 2 3