Haber Yazısının Özellikleri

Haber Yazısının Özellikleri

Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara “haber”; bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da “haber yazısı” denir. Haber yazıları, belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktarır. Haber yazılarında inandırıcılık, belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma, […]

İletişimsizlik mümkün değildir

İletişimsizlik mümkün değildir

İletişimsizlik mümkün değildir diyoruz insanın, yaşamını sürdürebilmesi için iletişim kurması şart. Bu yüzden insanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Haberleşme nasıl gelişmiştir düşünecek olursak; ilk insanlardan günümüze haberleşme dumandan, davuldan, kuştan, atlı postalardan, motorlu postalardan; günlük gazetelere, sesli radyo haberlerine, görüntülü televizyon haberlerine, bilgisayar ağlarına uzanan bir gelişme göstermiştir. Belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları merakı giderecek […]

Haber güncel , nesnel ve gerçeğe uygun olmalı

Haber güncel , nesnel ve gerçeğe uygun olmalı

Toplumda veya tabiatta meydana gelen olayların durum ve görünümle ilgili bilgilerin duyurulmasına haber denir. Haber güncel , nesnel ve gerçeğe uygun tarafsız bir şekilde belgelere dayandırılarak ve yorum yapılmadan açık, anlaşılır bir üslupla 5N 1K kuralına uygun bir şekilde yazılmalıdır.   Share Tweet Follow @halkreklam

Haberde amaç insanları bilgilendirmek..

Haberde amaç insanları bilgilendirmek..

Haber, güncel bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Haber metinleri insanları bilgilendirmede kullanıldığı için nesnel ve söz sanatlarından uzak olmalıdır. Ayrıca haber metinleri kısa ve dili yalın olmalıdır. Bir haber 5N 1K sorularına cevap verebilmeli ve zamanında ulaştırılmalıdır. Haberler gerçek ve anlaşılır bilgilerdir. Bu nedenle bir haber insanlara sunulurken şahsi düşünceler […]

Haberin konusu ilginç olmalı

Haberin konusu ilginç olmalı

Haber şimdiki zamanda yazılan, geçmişe atfedilen fakat geleceğe yönelik bir olgudur. Başka bir deyişle güncel ve ilgin bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasına haber denir. Haber zaman, olay ve söylemi içerisinde barındırır. Haber metni kısa, dili de yalın olmalıdır. Bir haber metninde uyulması gereken kurallar şunlardır: 1- Haber yeni güncel olmalı […]

Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olaylar..

Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olaylar..

Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara “haber”; bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da “haber yazısı” denir. Haber yazıları, belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktarır. Haber yazılarında inandırıcılık, belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma, […]

Yeni olmuş bir olayın ilk duyurusu..

Yeni olmuş bir olayın ilk duyurusu..

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Sözlükte haber ise ; Yeni olmuş bir olayın ilk duyurusu, olan biten, salık; dilden dile dolaşan söz, söylenti, bilgi; yüklem,Bbrinin ne durumda olduğu hakkında elde edilen bilgi; iletişim ya da yayın organlarıyla yurt içi ya da dışında olanlarla ilgili verilen bilgi anlamı taşımaktadır.Haber metninde her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz […]

Haber, güncel ve ilginç bir olayın..

Haber, güncel ve ilginç bir olayın..

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Haber metninde her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz oyunlarından uzak durulur. Metin kısa, haber dili de yalındır.Bu haber tekniği son derece katı kurallara tabidir. Haberi yazan kişinin, sahip olduğu yaratıcılık alanı sınırlıdır. HABER YAZISININ KAYNAKLARI Haber kaynakları üçe ayrılır: 1. Resmî […]

Haber şimdiki zamanda yazılan ,geçmişe atfedilen..

Haber şimdiki zamanda yazılan ,geçmişe atfedilen..

Haber şimdiki zamanda yazılan ,geçmişe atfedilen fakat geleceğe yönelik bir olgudur. Zaman, olay veya bir söylemi içerisinde barındırır. * Günün iç ve dış olayları hakkında kamuoyunu aydınlatıcı ve oluşturucu bilgiler veren kısa metin ve bu metinle ilgili görüntü gerecidir. Haberde gerçeklik ve tarafsızlık önemli bir unsurdur. Haberler ; * Toplumsal Haberler * Siyasi Haberler * […]

Haber doğru ve tarafsız verilmeli

Haber doğru ve tarafsız verilmeli

Toplumda ve tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara haber denir. Bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da haber yazıları denir. Haber yazan, toplayan kişilere de muhabir denir. Haber yazısı yazarken beş sorunun cevabı bulunmalıdır. Buna 5 N ilkesi denir. •Olay nedir? •Olay nerede geçmiştir? •Olay nasıl geçmiştir? •Olay […]