Haber güvenilir, inandırıcı olmalıdır

Haber güvenilir, inandırıcı olmalıdır

Haber, insanları ilgilendiren olayların medya destekli olarak aktarılmasıdır. Haber yazılarında inandırıcılık, belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma, okuyucunun farklı yorumlamasına imkân vermeyecek şekilde, açık ve anlaşılır bir dil ve üslûpla aktarılması gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekir.

 

Haber ilginç olmalıdır.

Haber güvenilir, inandırıcı olmalıdır

Haber duyulmamış olmalıdır.

Haber tarafsız olmalıdır.

Haberin kaynağı belli olmalıdır.

 

Habere haber denilebilmesi için bu özellikler mutlaka haberde bulunmalıdır. Haber 5 N 1 K kuralına uyularak yazılır.

Tarafsız yorumsuz yazılan haberler kitleyi yönlendirmez. Siyasal ekonomi, eğitim, haberlerinin yanında asılsız olan yani sansasyonel haberler vardır. Bu haberlere itimat edilmemesi gereklidir. Çünkü bu haberler çıkar amacıyla yapılmış yalan haberlerdir. Bu haberler genelde halk arasında heyecan yaratır.

 

Melike Gökay

 

You must be logged in to post a comment Login